มูเล่ย์ (Pulley)

มู่เล่ย์ (Mulley) เรียกกันหลายแบบ บางคนก็เรียกว่า พูลเล […]

Read More