BACK STOP ( CAM CLUTCH )

BACK STOP ( CAM CLUTCH )

BACK STOP ( CAM CLUTCH ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันการหมุนย้อนกลับ ที่ตัววงนอกของอุปกรณ์ ( outer race )จะยึดติดกับ torque arm ส่วนตัววงในของอุปกรณ์( inner race )จะเป็นรูสำหรับสวมกับเพลางานและหมุนได้อย่างอิสระ เมื่อใดที่มีการหมุนย้อนกลับ อุปกรณ์จะล็อคทันที โดยส่วนมากใช้กับงานลำเลียง ป้องกันสายการลำเลียงไหลกลับทางในเวลาที่มอเตอร์หรือต้นกำลังหยุดเครื่อง
ขนาดของ BACK STOP เช่น
BS30 , BS50 , BS65 , BS75 , BS85 , BS95 , BS110 , BS135

BACK STOP & CAM CLUTCH

TORQUE LIMITER


อุปกรณ์ส่งกำลังชนิดนี้สามารถตั้งค่าแรงบิดมากหรือน้อยตามต้องการ เมื่อภาระ ( load ) มากเกินค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์จะหมุนฟรีเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง การส่งกำลังของ TORQUE LIMITER มีอยู่ 2 แบบ คือในรูปแบบคัปปลิ้งโซ่ กับ ในรูปแบบเฟืองโซ่
ขนาดของ TORQUE LIMITER เช่น
TL200-1 , TL250-1 , TL350-1, TL500-1 , TL700-1
TL200-2 , TL250-2 , TL350-2, TL500-2 , TL700-2
TL200-1C , TL250-1C , TL350-1C, TL500-1C , TL700-1C
TL200-2C , TL250-2C , TL350-2C , TL500-2C , TL700-2C

CHAIN TENSIONER ตัวดันโซ่ ตัวตึงโซ่

ตัวดันโซ่หรือตัวตึงโซ่ ช่วยปรับความตึงของโซ่ด้านที่หย่อน ลดการแกว่งหรือสะบัดของโซ่ สปริงยางที่อยู่ภายในตัวดันโซ่ช่วยดูดซับแรงสั่นสะเทือนและช่วยปรับความตึงของโซ่โดยอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้ช่วยให้การวิ่งของโซ่ไหลลื่นและช่วยยืดอายุการใช้งานของโซ่
ขนาดของ CHAIN TENSIONER ตัวดันโซ่ ตัวตึงโซ่ เช่น
RE10 , RE20 , RE30 , RE40 , RE50 , RE60