มูเล่ย์ (Pulley)

มู่เล่ย์ (Mulley) เรียกกันหลายแบบ บางคนก็เรียกว่า พูลเล […]

Read More

สายพาน (Belt)

สายพาน (Belt) สายพานเป็นอุปกรณ์ที่คล้องโยงเครื่องจักรต่ […]

Read More