V BELT, Timing Belt
สายพานวี , สายพานไทม์มิ่ง

V BELT , Timing Belt

V BELT , Timing Belt สายพาน วี , สายพานไทม์มิ่ง

  • สายพาน วี ,  สายพานไทม์มิ่ง  คือสายพานประเภทส่งกำลัง    สำหรับใช้ส่งกำลังในช่วงความเร็วรอบสูงหรือเป็นช่วงที่ยังไม่ผ่านเกียร์ทดรอบ
  • สายพาน วี นิยมใช้กับการส่งกำลังทั่วไป   ตั้งแต่งานขนาดเล็กไม่ถึง 1 แรงม้า  ไปจนถึงงานขนาดใหญ่หลายร้อยแรงม้า
  • สายพานไทม์มิ่ง ลักษณะพิเศษคือเกาะพูลเล่ย์ได้แน่น  ไม่ลื่นไถล  ไม่SLIP  และยังไม่คลอนคือมีความแม่นยำของตำแหน่งอีกด้วย
  • การเลือกใช้ขนาดและชนิดของสายพานที่เหมาะสมมีผลต่ออายุการใช้งานของสายพาน ช่วยให้อายุการใช้งานสายพานยาวนาน  ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
  • เรามีทีมงานทีคอยให้คำแนะนำเลือกใช้ขนาดและชนิดที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งตัวสายพานและพูลเล่ย์

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม เช็คสต็อค เช็คราคา รับส่วนลดพิเศษ ขอคำปรึกษาเลือกขนาดใช้งานที่เหมาะสมหรือออบแบบงานใหม่  ได้ตามช่องทางที่ให้ไว้    เรามีทีมงานคุณภาพคอยให้บริการ

บริษัทผู้นำเข้าและผลิตอุปกรณ์ส่งกำลังอุตสาหกรรมคุณภาพสูง(โซ่, เฟืองโซ่, สายพาน, มอเตอร์เกียร์, มู่เล่ย์, คิปปลิ้ง, โซ่ลำเลียง)