“มูเล่ย์ร่อง วี” หรือลูกรอกร่องวี V-Pulley

“มูเล่ย์ร่อง วี” หรือลูกรอกร่องวี V-Pulley เป็นมูเล่ย์ Pulley หรือลูกรอกที่ถูกเรียกตามลักษณะรูปลักษณ์ของสายพานคล้ายตัว “วี” ในยุคแรกเริ่มมูเล่ย์ไม่ได้มีลักษณะเป็น “สี่เหลี่ยมคางหมู” หรือรูปตัว “วี” แต่เมื่อเกิดปัญหา การสลิป อันก่อให้เกิดเสียงดัง อาการไหม้ ซึ่งสร้างความเสียหายทั้งมูเล่ย์ และสายพาน จึงมีการปรับเปลี่ยนมามีรูปลักษณ์เหมือนในปัจจุบันซึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ในระดับนึง แต่ด้วยมูเล่ย์ชนิดนี้มีราคาย่อมเยา หาซื้อได้ง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลาย จึงทำให้มูเล่ย์ชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

ประเภทของ มูเล่ย์ร่อง “วี” V-Pulley

1. มูเล่ย์ร่องวี V-Pulley
เป็นมูเล่ย์ร่องมาตรฐานที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป เหมาะสำหรับงานรอบเร็ว หรือเป็นการทดรอบครั้งแรกจากมอเตอร์โดยตรง
ขนาดหรือชนิดของร่อง เช่น
3V, 5V, 8V, A, B, C, D ,E, SPZ, SPA, SPB, SPC

 

 

2. มูเล่ย์-สายพานฟันซี่เล็ก Poly Multi Ribbed Belt Pulley
มูเล่ย์ชนิดนี้ร่องจะเป็นทรงรูปตัว วี เช่นเดียวกันกับ V-Pulley แต่จะมีขนาดเล็กเหมือนซี่ฟัน ที่ตัวสายพานร่องฟันจะติดกันเป็นแพอยู่ในเส้นเดียว เป็นการออกแบบเพื่อให้ชุดมูเล่ย์สายพานมีขนาดเล็กกะทัดรัด เพื่อใช้ในที่แคบ ๆ หรือใช้กับงานพื้นที่จำกัดเช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบ

3. มูเล่ย์ปรับรอบ Variable Speed Pulley
มูเล่ย์ชนิดนี้ที่ตัวร่องมูเล่ย์สามารถปรับขนาดได้ โดยจะทำให้ตัวสายพานยกระดับสูงขึ้น หรือต่ำลง เป็นผลให้มีความเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบตามการปรับยกระดับของสายพานนั้น ๆ

อะไรคือ “ไทม์มิ่ง มูเล่ย์” Timing Pulley (ลูกรอกสายพานราวลิ้น)?


ตามชื่อตรงตัว “ไทม์มิ่ง มูเล่ย์”Timing Pulley คือลูกรอกที่คำนึงถึงระยะเวลา และรอบใช้งานที่เที่ยงตรง ซึ่งเราจะหาคุณสมบัตินี้ได้จาก “ไทม์มิ่ง มูเล่ย์” Timing Pulley เท่านั้น เนื่องด้วยลักษณะทางกายภาพที่เป็นฟัน และยังมีปีกประกบทำให้สายพานยึดติด และประคองกับมูเล่ย์ได้อย่างมั่นคง สามารถส่งผ่านรอบการใช้งานจากต้นกำลังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

“ไทม์มิ่ง มูเล่ย์” Timing Pulley ใช้สำหรับงานอะไร?

มูเลย์ของสายพานไทม์มิ่งจะถูกนำไปใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเพลา 2 ชุด ซึ่งต้องการรอบที่แม่นยำจากสายพานส่งกำลังในเส้นเดียวกัน ในขณะที่มูเล่ย์มาตรฐานเดิมอย่าง “วี มูเล่ย์” V-Pulley จะไม่มีฟัน ซึ่งทำให้สายพานมีโอกาสลื่น (สลิป) ซึ่งทำให้เพลาหนึ่งหมุนในขณะที่อีกเพลาหนึ่งอยู่นิ่ง ปัญหานี้จะหมดไปเมื่อตัวมูเล่ย์เพิ่มจำนวนฟัน และปีกประคอง จึงทำให้สายพานยึดติดแน่นในระหว่างการทำงานตลอดเวลา

ประเภทของ “ไทม์มิ่ง มูเล่ย์” Timing Pulley

 

T-Pitch
มีขนาดดังนี้ T2.5mm., T5mm., T10mm., T20mm.

 

AT-Pitch
มีขนาดดังนี้ AT5mm., AT10mm., AT20mm.

GT-Pitch
มีขนาดดังนี้ 8MGT และ 14MGT

 

 

HTD-Pitch
มีขนาดดังนี้ 3M, 5M, 8M, 14M และ 20M

 

Super Torque
มีขนาดดังนี้ S3M, S5M, S8M, S14M และ S20M

 

Inch Pitch
มีขนาดดังนี้ MXL, XXL, XL, L, H, XH, XXH

 

ตารางเลือก Timing Pulley ร่อง XL, L, H, XH, XXH

 

ตารางการเลือก Timing Pulley T2.5mm., T5mm., T10mm

 

ตารางเลือก Timing Pulley AT 5, AT 10

 

ตารางเลือก Timing Pulley 3M, 5M

ตารางเลือก Timing Pulley 8M, 14M